O firmie

Business Consulting to zespół współpracujących ze sobą od wielu lat konsultantów i ekspertów zaangażowanych w realizację projektów szkoleniowo-doradczych w branży FMCG, farmaceutycznej, motoryzacyjnej oraz telekomunikacji.

Jesteśmy firmą, która do każdego projektu podchodzi w sposób indywidualny, oferując Klientom programy doradcze poprzedzone głęboką analizą sytuacji wewnętrznej Klienta i jego potrzeb.

Nasi Konsultanci firmy zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne pracując w uznanych firmach polskich i międzynarodowych. Dodatkowo pogłębili je realizując programy doradczo-szkoleniowe dla wielu klientów obecnych na rynku polskim.

Zrealizowaliśmy dotychczas wiele projektów doradczych i szkoleniowych, związanych z badaniem kompetencji pracowników oraz potrzeb Klienta wykorzystując własne know-how, dostosowane do realiów i wymagań współczesnego rynku.

Firma Business Practice pomaga swoim Klientom zapobiegać niekorzystnym dla nich procesom takim jak:

  • słabnąca lojalność Klientów
  • niskie standardy obsługi Klienta
  • pogarszająca się efektywność działu sprzedaży
  • niepożądanym postawom i zachowaniom personelu
  • utracie korzyści płynących z potencjału pracowników
  • powstawaniu barier w procesie wprowadzania zmian
  • frustracja i niska motywacja pracowników
  • nieefektywna komunikacja wewnętrzna
  • utrata przez firmę udziałów w rynku
  • konflikty wewnątrz organizacji

Business Practice posługuje się oryginalną metodyką warsztatów szkoleniowych i autorskimi narzędziami, które projektowane są na potrzeby indywidualne każdego z realizowanych projektów. Przystępując do realizacji projektu na etapie przygotowania przeprowadzamy audyt oraz badanie potrzeb szkoleniowych. Programy doradcze oraz szkoleniowe adresowane są wszystkich pracowników w organizacji, zarówno do pracowników liniowych jak i kadry kierowniczej. Specjalizujemy się w obszarach rozwoju personelu, organizacji pracy oraz zarządzania dla kadry kierowniczej, realizujemy również projekty adresowane do działów obsługi posprzedażnej. Poprzez wdrożenia, wspólną pracę z uczestnikami szkoleń zapewniamy trwałość zmian w postawach.