Assessement i Development Center

Assessement Center i Development Center są nazywane w Polsce Centrum Oceny lub Oceną Zintegrowaną. Assessement Center i Development Center wykorzystują podobne metody, ale różne są ich cele.

Assessement Center służy do zbadania kompetencji wyselekcjonowanej grupy kandydatów do objęcia danego stanowiska. Jest to najskuteczniejsza ze znanych metod rekrutacji, co oznacza, że gwarantuje największe prawdopodobieństwo wybrania spośród aplikantów osoby o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach, również osobistych.

Development Center jest przeznaczony dla pracowników firmy, jego celem jest rozpoznanie mocnych stron uczestników oraz określenie kompetencji, które wymagają rozwoju. Development Center jest często stosowany jako wstęp do opracowania systemu szkoleń odpowiednich dla danej grupy pracowników.

Metody stosowane podczas Assessement i Development Center to zestaw ćwiczeń dobieranych lub specjalnie przygotowywanych pod kątem danego stanowiska. Oznacza to, że nasi konsultanci rozpoczynają pracę od analizy zachowań krytycznych na danym stanowisku oraz kompetencji koniecznych do prawidłowego wykonywania obowiązków. Następnie przygotowywane są ćwiczenia, indywidualne i grupowe, które umożliwiają zaobserwowanie wybranych wcześniej kompetencji. Każdy z uczestników wykonuje takie same zadania i są to zazwyczaj:

  • dyskusje grupowe między uczestnikami
  • indywidualne odgrywanie scenek
  • prezentacje
  • studia przypadków – rozwiązywanie problemów typowych dla stanowiska,
  • koszyk zadań
  • inne ćwiczenia, zależnie od branży i stanowiska, weryfikujące np. obsługę komputera, znajomość języka obcego i wiele innych

Każdy z realizowanych przez nas projektów doboru personelu ma zindywidualizowany i niepowtarzalny charakter – zależnie od profilu stanowiska pracy, zakresu działalności firmy, jak też specyficznych wymagań Klienta.  W realizowanych przez nas projektach, zarówno na stanowiska liniowe jak i kierownicze, korzystamy z metodyki Centrum Oceny , czyli Assessement Center oraz Development Center, stosując nowoczesne narzędzia diagnostyczne o interdyscyplinarnym charakterze.

Stosujemy testy wiedzy oraz testy umiejętności, diagnozę kompetencji osobistych w szerokim tego słowa znaczeniu, jak też złożoną diagnozę zachowań kandydata z wykorzystaniem licznych metod warsztatowych które pozwalają wskazać, w jakim stopniu kandydat poradzi sobie z obowiązkami oraz wyzwaniami związanymi z nowym stanowiskiem pracy. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Klientom przedstawiony zostaje Raport, który zawiera charakterystykę wybranych kandydatów z uwzględnieniem interpretacji wyników badań, testów oraz obserwacji, jak też portret psychologiczny kandydata w oparciu o przeprowadzoną analizę profilu osobowego. Zapewniając naszych Klientów o najwyższych standardach jakości świadczonych usług, udzielamy na nie  kilkumiesięcznej gwarancji.