Audyt personelu

Działania konsultingowe prowadzone przez firmę Business Practice w obszarze kompetencji personalnych obejmują:

Audyt kompetencji stanowiskowych

Audyt kompetencyjny polecamy jako znakomite uzupełnienie systemu ocen okresowych. Pracownik dostaje dokładną informację na temat wymagań, jakie powinien spełnić, a jego przełożony otrzymuje rzetelne narzędzie diagnozy i monitorowania postępów w rozwoju kompetencji swoich podwładnych. Narzędzia, które wykorzystujemy w audycie mogą być pomocne w dokładnym zdefiniowaniu potrzeb szkoleniowych i ocenie efektywności szkoleń – badanie ewentualnych zmian w zachowaniach podwładnych na skutek wzięcia udziału w danym szkoleniu.

Audyt personalny

W tego rodzaju audycie diagnozujemy i oceniamy umiejętności zawodowe, a także osobowość oraz motywację, która buduje kompetencje pracownika i/lub kandydata. Korzyści dla pracodawcy to przede wszystkim dokładne informacje na temat potencjału posiadanego przez pracowników, można tą wiedzę wykorzystać następnie w planowaniu ścieżki rozwoju. Pracownik dzięki audytowi może otrzymać stanowisko zgodne z jego potencjałem.

Audyt menedżerski

Audyt Menedżerski pozwala ocenić umiejętności, a także potencjał rozwojowy najważniejszych pracowników, co ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju firmy. Metoda ta doskonale sprawdza się dla Top Managementu jako mało inwazyjna i bardzo zindywidualizowana.

Opisy stanowisk (uwzględniające wymagane kompetencje i umiejętności)

Opis stanowiska pracy to opis podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku, formalnych wymagań stawianych kandydatowi, a także zakresu odpowiedzialności.