Analiza potrzeb szkoleniowych

Sukces warsztatów szkoleniowych, również jako narzędzia służącego motywacji zespołu,  tkwi w precyzyjnym określeniu potrzeb szkoleniowych, dostosowaniu ich do potrzeb uczestników, niejako „uszyciu na miarę”.

Z tego powodu ważnym jest odpowiednie przygotowanie zawartości programów szkoleniowych, zadbanie o to aby wiedza przekazana podczas warsztatów była przydatna w codziennej pracy i aby uczestnicy docenili praktyczne aspekty zaprezentowanych rozwiązań a nie potraktowali szkolenia jako zło konieczne.

Aby odpowiednio określić potrzeby szkoleniowe, należy przede wszystkim zdiagnozować lukę kompetencyjną w oparciu o mapę kompetencji określającą wymagany ich wymagany poziom natężenia.

Firma Business Practice podczas analizy potrzeb szkoleniowych wykorzystuje mix niżej wymienionych narzędzi:

  • testy kompetencyjne
  • wywiad ustrukturalizowany
  • ocena 360 stopni
  • Development Center

Dzięki odpowiednio przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych jesteśmy w stanie w krótkim czasie, w sposób planowy podnieść kompetencje zespołu, co wydatnie przyczyni się do zwiększenia efektywności.