Szkolenia

Business Practice pomaga swoim Klientom zapobiegać niekorzystnym dla nich procesom takim jak:

  • słabnąca lojalność Klientów
  • niskie standardy obsługi Klienta
  • pogarszająca się efektywność zespołu
  • niepożądane postawy i zachowania personelu
  • utrata korzyści płynących z potencjału pracowników
  • powstawanie barier w procesie wprowadzania zmian
  • frustracja i niska motywacja pracowników
  • nieefektywna komunikacja wewnętrzna
  • utrata przez firmę udziałów w rynku
  • konflikty wewnątrz organizacji

Business Practice posługuje się oryginalną metodyką warsztatów szkoleniowych i autorskimi narzędziami, które projektowane są na potrzeby indywidualne każdego z realizowanych projektów. Przystępując do realizacji projektu na etapie przygotowania przeprowadzamy audyt oraz badanie potrzeb szkoleniowych. Programy doradcze oraz szkoleniowe adresowane są do wszystkich pracowników w organizacji, zarówno do pracowników liniowych jak i kadry kierowniczej. Specjalizujemy się w obszarach rozwoju personelu, organizacji pracy oraz zarządzania dla kadry kierowniczej, realizujemy również projekty adresowane do działów obsługi posprzedażnej. Poprzez wdrożenia, wspólną pracę z uczestnikami szkoleń zapewniamy trwałość zmian w postawach.