Doradztwo biznesowe

Firma Business Practice prowadzi działania konsultingowe, z sukcesem zrealizowała wiele projektów które przyczyniły się do poprawienia efektywności zarządzania, zarówno poszczególnymi Działami jak i zespołami.

Przygotowując się do realizacji projektów konsultingowych przeprowadzamy audyt bieżącej sytuacji, we współpracy z klientem definiujemy obszary wymagające poprawy lub zmian, opracowujemy precyzyjne Karty Projektu, tworzymy grupy robocze wewnątrz organizacji klienta aby skutecznie przeprowadzić proces Zarządzania Zmianą.

W szczególności specjalizujemy się w projektach adresowanych do branży motoryzacyjnej w poniższych obszarach:

 • analiza wskaźników KPI
 • analiza rentowności
 • badania efektywności
 • zarządzanie zmianą
 • opracowywanie Biznes Planów i budżetów
 • budowanie planów sprzedaży
 • poprawa komunikacji
 • budowanie strategii rozwoju
 • budowanie lub restrukturyzacja struktur
 • planowy rozwój pracowników
 • audyt kompetencji
 • opracowanie zakresów obowiązków
 • opisy stanowisk
 • opisy procesów
 • komunikacja